Utbildning

Utbildningar kan skräddarsys efter uppdragsgivares önskemål.

Nedan beskrivs några färdiga utbildningspaket.

Manualer för behandling av förskolebarn
Vanlig problematik hos förskolebarn är samspelssvårigheter, självförtroendeproblem och svårigheter

med affektmedvetenhet (egna och andras känslor). Utbildning ges utifrån egenkonstruerade manualer

kring dessa teman. Behandlingen finns såväl i form av gruppbehandling som enskild behandling för barnet.

Kunder som går denna kurs är företrädesvis förskolepersonal.

          Glimt av utbildningsmaterial Forsgrens © Manual Samspelsbehandling för förskolebarn sid 1-3​

          Här visas endast 3 sidor av 8.

       Glimt av utbildningsmaterial Forsgrens © Manual Självförtroendeträning för förskolebarn sid 1-3​

          Här visas endast 3 sidor av 5.

          Glimt av utbildningsmaterial Forsgrens © Manual Känslobearbetning för förskolebarn sid 1-3​​​​
          Här visas endast 3 sidor av 7.

 

Modell för samspel mellan barn och förälder
Utbildningen bygger på ett egenhändigt komponerat material som mäter föräldraförmågor och således samspelskvalitet mellan barn och föräldrar. Materialet kan dels användas för att utreda förälderns samspelsförmåga, men också i behandlande syfte. Kunder som beställer denna kurs är t ex socialtjänst,

BVC, förskola/skola.

         Glimt av utbildningsmaterial Forsgrens © Modell för samspel mellan barn och föräldrar sid 1-9

         Här visas endast 9 sidor av 29.

Förhållningssätt
Kursen fokuserar förhållningssätt och kommunikation hos anställda. Exempel på frågeställningar:

vad är min intention och hur uppfattas jag av andra och vilka förhållningssätt matchar olika människor.

Kunder för denna kurs är ur såväl privat som offentlig sektor.

Barnsamtal
Hur håller man barnsamtal, vilka är förutsättningarna, vilka hinder finns, vilka olika roller kan barn visa upp i samtal, hur ser utförarens egen affektmedvetenhet och mentaliseringsförmåga ut, vilka barn är svårast att hantera för utföraren - hur kan man förstå det, vad är syftet med barnsamtal, hur utvärderar man mm.

Vanliga beställare av kursen är socialtjänst, förskola/skola, behandlingshem och privatpraktiserande psykoterapeuter.

          Läs mer här "Barnsamtal"

       Läs mer här "Teoretiska utgångspunkter"​​​

Barngruppsledarutbildning
Denna utbildning bygger på material från kursen barnsamtal, men lägger också ett gruppsykologiskt perspektiv på barnsamtal. Vanliga frågeställningar; hur hanterar man barn i grupp, hur använder man gruppsykologiska processer, samarbetet mellan kursledare, olika roller hos barnen i gruppen, bekräfta bra beteende och avleda dåligt beteende o s v. Vanliga beställare av kursen: förskola, socialtjänstens öppenvårdsgrupper och behandlingshem.

         Glimt av utbildningsmaterial Forsgrens © Barngruppsledarrollen

Föräldrautbildning
Utbildning av utbildare eller i mån av utrymme utbildning av föräldrar. Materialet bygger på SFP (svenska Föräldrakraft version barn och ungdom). Såväl riktade som generella kurser kan hållas. Vanlig uppdragsgivare: Socialtjänsten.


Samtal som verktyg
Kursen handlar om samtalsteknik. Ur kursinnehållet: vilka förutsättningar har jag, vem är den jag möter, olika tekniker (t ex normalisering, lösningsfokusering, kroppsspråk, klarifieringar) hur kan jag påverka innehåll och process utifrån de frågor jag ställer, hur undviker/parerar jag hot och våldsituationer.

Vanlig uppdragsgivare: Såväl privat som offentlig sektor t ex förskola/skola, socialtjänst, behandlingshem, kundhanterande privata företag.