Lite om Louise Forsgren

Louise är auktoriserad socionom, filosofie magister (spec. barn och ungdom), leg psykoterapeut (relationell inriktning, PDT, BRT), certifierad föräldrautbildare, utbildad handledare, programledare för våld i nära relationer, KBT-terapeut samt certifierad IPT- (interpersonell) terapeut.

Louise arbetar bland annat med psykoterapi (individualterapier, parterapier, familjeterapier, barn- och ungdomsterapier),

handledning (chefshandledning, grupphandledning, individuell handledning, teambuilding mm), utbildning (t ex. egna manualer för samspel, affektmedvetenhet och självförtroende för barn. Vidare kommunikation, samtalsteknik och barnsamtal mm) samt konsultation (uppbyggnad av verksamheter, chefsrekrytering, barn- och ungdomsärenden mm).

 

Tidigare erfarenheter är bland annat som socialsekreterare i barn-

och ungdomsgrupp, barn- och familjeterapeut vid krismottagning, barnterapeut vid förskolor/utbildningsförvaltningen och familjeterapeut vid MTFC (KBT-enhet).

Se vidare CV, intervju och uppsatser nedan.

Om Forsgren Konsult.jpeg